.reality

Predaj stavebných pozemkov - Most pri Bratislave (časť Studené)


Predaj stavebných pozemkov s následnou výstavbou rodinných domov - Most pri Bratislave - miestna časť Studené. V ponuke je 12 pozemkov o výmere 517 m2 - 837m2.

Poradové
číslo
Číslo
parcely
Plocha pozemku Cena za m2 pozemku Cena pozemku s DPH
1 16/35 660m2 2 521,- Sk 1 663 860,- Sk
2 16/36 701m2 2 521,- Sk 1 767 221,- Sk
3 16/43 613m2 2 521,- Sk 1 545 373,- Sk
4 16/44 613m2 2 521,- Sk 1 545 373,- Sk
5 16/45 613m2 2 521,- Sk 1 545 373,- Sk
6 16/41 585m2 2 521,- Sk 1 474 785,- Sk
7 16/37 837m2 2 521,- Sk 2 110 077,- Sk
8 16/39 520m2 2 521,- Sk 1 310 920,- Sk
9 16/38 517m2 2 521,- Sk 1 303 357,- Sk
10 16/24 642m2 2 521,- Sk 1 618 482,- Sk
11 16/20 583m2 2 521,- Sk 1 469 743,- Sk
12 16/20 664m2 2 521,- Sk 1 673 944,- Sk


Variant Podlahová plocha Cena za 1m2 Celková cena
A 237m2 21 000,- Sk 4 977 000,- Sk
B 287m2 20 500,- Sk 5 883 500,- Sk
C 437m2 20 000,- Sk 8 740 000,- Sknovinky - archiv - predstavenstvo - profil - reality - kontakt